Geluidsschermen

Nieuwe (spoor)wegen worden vanwege de schaarse beschikbare ruimte steeds dichter langs woon- en stiltegebieden gelegd. De geluidsoverlast neemt daardoor toe en geluidsbeperkende maatregelen zijn in het kader van de Wet op de geluidshinder steeds vaker noodzakelijk.
Om verkeerslawaai te weren, ontwerpt en fabriceert Romein Beton reflecterende prefab betonnen geluidsschermen.
Naast de twee standaard typen zet Romein Beton de toon in schermen die speciaal voor een project worden ontworpen.

Open de geluidsschermen brochure(pdf) voor alle informatie over onze mogelijkheden.