Absorberende geluidswanden

Absorberende geluidswanden

In Nederland komen wegen en wonen steeds dichter bij elkaar. Er worden nieuwe wegen en spoorwegen aangelegd en door de toenemende bevolkingsgroei worden er meer woningen gerealiseerd. Wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van geluidsoverlast. In het kader van de Wet geluidhinder zijn geluidsbeperkende maatregelen gewenst en noodzakelijk.

Open brochure

Absorberende geluidswanden

Venlo

Venlo