Meervoudige duiker R4: gescheiden in één

Meervoudige duiker R4

Meervoudige duikerelementen zijn met name geschikt voor gevallen waarin brede duikers worden toegepast. Ze zijn een kostenbesparend alternatief voor brede enkelvoudige duikers of in een situatie waar een aantal duikers parallel aan elkaar wordt aangebracht, waarbij verschillende vloeistoffen in de duiker gescheiden moeten blijven.

Open het productblad(pdf) voor meer technische gegevens.

Open brochure

Midden-Delfland, Harnaschpolder